HOME > 성도의교제 > 교우소식  

    
2018. 1. 21 교우소식
관리자 [master]   2018-01-20 오후 12:43:54 388

교우소식

1. 소천 : 일산파주구역 이정엽 시무장로(장천숙 시무권사 부군), 115() 소천,

118() 장례

2. 입원 : 의정부 구역 이해경 명예권사 여의도 성모 병원 916

(IP : 123.109.232.53)
  2018. 2. 4 교우소식 (2018-02-03 오후 1:05:26)
  2018. 1. 14 교우소식 (2018-01-13 오후 1:38:05)
 
       

번호 제목 이름 날짜 조회
  519     2018. 2. 25 교우소식       관리자     2018.02.23     30  
  518     2018. 2. 11 교우소식     관리자     2018.02.10     560  
  517     2018. 2. 4 교우소식     관리자     2018.02.03     309  
      2018. 1. 21 교우소식     관리자     2018.01.20     389  
  515     2018. 1. 14 교우소식     관리자     2018.01.13     292  
  514     2017. 12. 31 교우소식     관리자     2017.12.30     319  
  513     2017. 12. 17 교우소식     관리자     2017.12.16     451  
  512     2017. 12. 10 교우소식     관리자     2017.12.09     365  
  511     2017. 12. 3 교우소식     관리자     2017.12.02     349  
  510     2017. 11. 26 교우소식     관리자     2017.11.25     316  
  509     2017. 11. 19 교우소식     관리자     2017.11.18     297  
  508     2017. 11. 12 교우소식     관리자     2017.11.11     324  
  507     2017. 11. 5 교우소식     관리자     2017.11.04     325  
  506     2017. 10. 29 교우소식     관리자     2017.10.28     340  
  505     2017. 10. 22 교우소식     관리자     2017.10.21     374  
  504     2017. 10. 15 교우소식     관리자     2017.10.14     372  
  503     2017. 10. 01 교우소식     관리자     2017.09.30     378  
  502     2017. 09. 24 교우소식     관리자     2017.09.23     371  
  501     2017. 09. 17 교우소식     관리자     2017.09.16     440  
  500     2017. 09. 10 교우소식     관리자     2017.09.09     442  

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..[26]