HOME > 선교하는 교회 > 선교지에서 온 소식  

 
번호 제목 이름 날짜 조회
  138     캄보디아(김정룡 선교사)-2016년 1월 11일     관리자     2016.01.13     409  
  137     크로아티아(박찬신,김정애 선교사)-2016년 1월 (2)     관리자     2016.01.13     284  
  136     인도 콜카타(김계응, 오금희 선교사) - 2011년 5월 10일     관리자     2011.06.01     2582  
  135     아르헨티나(박성준,김선영선교사)-2011년 4월 24일     관리자     2011.06.01     895  
  134     인도 콜카타(김계응, 오금희 선교사) - 2010년 4월 28일     관리자     2010.05.07     1530  
  133     아르헨티나(박성준, 김선영선교사) - 2010년 4월 19일     관리자     2010.04.26     1180  
  132     아르헨티나(박성준,김선영선교사) - 2010년 3월 28일     관리자     2010.04.14     1405  
  131     인도 콜카다(김계응,오금희 선교사 ) - 2010년 3월 25일     관리자     2010.04.14     1240  
  130     필리핀(박광옥 선교사) -2010 3월 30일     관리자     2010.04.14     1304  
  129     필리핀(박광옥 선교사)-2010년 3월 4일     관리자     2010.03.07     1323  
  128     필리핀(박광옥 선교사)-2010년 1월 8일     관리자     2010.01.08     1157  
  127     필리핀(박광옥 선교사)-2010년 1월 8일     관리자     2010.01.08     1240  
  126     아르헨티나(박성준,김선영선교사)-2009년10월7일     관리자     2009.10.16     1393  
  125     필리핀(박광옥선교사)-2009년10월12일     관리자     2009.10.16     1491  
  124     필리핀(박광옥선교사)-2009년 8월 24일     관리자     2009.09.11     1607  
  123     에디오피아(안건상,김미영선교사)-2009년6월27일     관리자     2009.06.27     5373  
  122     필리핀(박광옥선교사)-2009년 5월15일     관리자     2009.05.19     1689  
  121     인도 콜카타(김계응,오금희선교사) - 2009년 3월 25일     관리자     2009.03.25     1467  
  120     아르헨티나(박성준,김선영선교사)-2009년3월18일     관리자     2009.03.23     1662  
  119     필리핀(박광옥선교사)-2009년3월23일     관리자     2009.03.23     1272  

    01 02 03 04 05 06 07   

제목 이름 내용